Toepassingsgebieden

DSK beschikt over sproeitorens en koel-/pastileerbanden
die worden gebruikt voor drie verschillende toepassingsgebieden:

1. Foodgrade
2. Animal Feed
3. Technische applicaties